สล็อตแตกง่ายหลุด IO วางแผนรุมรีพอร์ต ปวิน โจมตีเป็นบุคคลหนีคดี

สล็อตแตกง่ายหลุด IO วางแผนรุมรีพอร์ต ปวิน โจมตีเป็นบุคคลหนีคดี

มีผู้เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าเป็นภาพจากกลุ่มสล็อตแตกง่าย IO ที่วางแผนรุมรีพอร์ต ปวิน และ กลุ่มตลาดมาร์เก็ตเพลซ ย้ำทำตามที่อบรมมา มีผู้เผยแพร่ข้อความจากห้องกรุ๊ปไลน์ ว่ามีคำสั่งให้ทำการรุมรีพอร๋ต (Report) เพจเฟซบุ๊กของนาย ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ และกลุ่ม royalist_market พร้อทขอให้มีการสลับบัญชีการใช้งาน เพื่อป้องกนการถูกแบน ซึ่งในข้อความยังได้มีการเปิดเผยอีกว่า มีการแบ่งหน้าที่ของแต่ละกลุ่มอีกด้วย

โดยนอกจากกลุ่มแรกที่ให้ทำการรุมรีพอร์ตแล้ว กลุ่มที่สองให้สนับสนุนการทำงานกับกลุ่มแรก พร้อมโต้แย้งว่าภาพทั้งหมดเป็นภาพตัดต่อ และเป็นภาพจากกลุ่มคนไม่หวังดี

ส่วนกลุ่มที่สามให้โจมตีไปที่ตัวของนาย ปวิน โดยตรง พร้อมให้เหตุผลว่าตัวปวินเป็นบุคคลหนีคดี และมีรสนิยมรักร่วมเพศ ซึ่งในข้อความยังให้ย้ำอีกว่าให้แสดงความเห็นที่หลากหลาย อย่าแสดงึวามเห็นซ่ำกัน เหมือนกับที่ได้ทำการอบรมกันไว้

นอกจากนี้ยังได้มีการเก็บข้อมูล บัญชีที่มีการติดตามมากกว่า หมื่นคน และมีทวิตทางการเมืองที่เอียงไปทางกลุ่มม็อบคณะราษฎรมากกว่า 5 ครั้ง ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นกับข้อความดังกล่าว

กองทัพบกยืนยันว่า ภาพทหารนั่งอบรบ IO มีในหลักสูตรปกติ แต่ขณะนี้ไม่ได้นำออกมาปฏิบัติแต่อย่างใด ก่อนที่ อ.ปวิน จะงัดหลักฐานแชทกลุ่ม IO ออกมาโต้ Facebook เพจ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center โพสต์ชี้แจง ถึงกรณีที่มีภาพเหล่าทหารนั่งอบรม ‘ปรัชญาของ IO’ เผยแพร่ไปทั่วอินเทอร์เน็ตว่าเป็นเพียงหลักสูตรการเรียนการสอนเฉย ๆ ไม่ได้นำออกมาปฏิบัติในปัจจุบัน ขณะที่ อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ก็งัดหลักฐานที่เป็นแชทกลุ่ม IO ออกมาโต้แย้ง

กองทัพบกกล่าวว่า “ปฏิบัติการข่าวสาร (IO) เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรทางทหารของกองทัพบก วิชาหนึ่งในหลักสูตรทางทหารของกองทัพบก มีการเรียนการสอนในโรงเรียนหารของทุกเหล่า และหน่วยทหารระดับต่างๆ สามารถนำไปอบรมเพิ่มพูนความรู้กับกำลังพลภายในหน่วยได้ทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานด้านการข่าว สามารถนำไปปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การรบ การสงครามหากเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้กองทัพมิได้มีการนำเรื่องปฏิบัติการข่าวสารมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจในห้วงปกติ

ส่วนที่ปรากฎภาพทหารนั่งเรียนเรื่องพื้นฐานการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO นั้น ขอเรียนเพื่อความเข้าใจว่า ภาพดังกล่าวเป็นการเรียนการสอนตามปกติของหน่วยทหาร ที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของวิชาการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation : IO) เนื่องจากเป็นไปตามหลักนิยมทางทหาร และเรื่องการปฏิบัติการข่าวสาร ถือเป็นปฏิบัติการทางทหารรูปแบบหนึ่ง ที่มีใช้อยู่ในกองทัพ หลายประเทศทั่วโลก จึงจำเป็นที่ทหารไทยจะต้องเรียนรู้ให้เท่าทันกับต่างประเทศ เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันประเทศได้”

ก่อนที่ อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิจัยและนักวิชาการ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยเกียวโต จะโพสต์หลักฐานแชทหลุดว่าตัวเขาและผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองอื่น ๆ กำลังตกเป็นเป้าหมายของกลุ่ม IO ดังกล่าว

ASEAN +3 ร่วมมือกันผ่าน มาตรการริเริ่ม เชียงใหม่ เสริมพลังทางการเงิน

ผศ.ดร. รัชดา ธนาดิเรก ได้เปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊กของตนเองถึง มาตรการริเริ่ม เชียงใหม่ ที่เป็นการร่วมมือกันของ ASEAN และอีก 3 ประเทศพันธมิตร ในการเสริมประสิทธิภาพในด้านความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อช่วยในการดำเนินการเสริมสภาพคล่องให้แก่ประเทศที่มีความต้องการ

มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน+3 คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกความร่วมมือทางการเงินในภูมิภาค (Regional Financing Arrangement) ในการเสริมสภาพคล่องระหว่างกันในกรณีที่ประสบปัญหาดุลการชำระเงินหรือขาดสภาพคล่องในระยะสั้น และเป็นส่วนเสริมความช่วยเหลือด้านการเงินที่ได้รับจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ และเมื่อครั้ง การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนบวกสาม (AFMGM+3) ครั้งที่ 23 ได้มีมติเห็นชอบร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) Agreement) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยขอให้แต่ละประเทศสมาชิกดำเนินการภายในเพื่อลงนามในร่างความตกลงดังกล่าว

ที่ประชุม ครม. เมื่อวานนี้ (1 ธ.ค.) มีมติเห็นชอบร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (CMIM Agreement) ฉบับดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิก ซึ่งจะทำให้สมาชิกได้รับเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นได้เพิ่มขึ้นและรวดเร็วขึ้น โดยมีสาระสำคัญ คือ

เพิ่มสัดส่วนให้ความช่วยเหลือ กรณีที่ไม่เชื่อมโยงกับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 40 ของวงเงินขอรับความช่วยเหลือสูงสุด

ยินยอมให้สามารถเลือกสมทบหรือขอรับความช่วยเหลือภายใต้กลไก CMIM เป็นสกุลเงินท้องถิ่นตามหลักความสมัครใจ ภายใต้วงเงินรวมคงเดิมจำนวน 2.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากจะยกเลิกการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกรุงลอนดอน (London Interbank Offered Rate : LIBOR) ในสิ้นปี 2564 และแก้ไขประเด็นเชิงเทคนิคเพื่อให้การดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ภายใต้กลไก CMIM มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสล็อตแตกง่าย